top of page
  • Writer's pictureDestinik Tim

Kako odabrati idealnu tim bilding lokaciju?


Destinik tim bilding - Srbija

 

Kada odlučujete koja lokacija bi bila idealna za održavanje vašeg tim bildinga (eng. Team Building), mi vam uvek možemo dati preporuku ili možete primeniti jednu vrstu ankete u kompaniji i saznati koje su želje vaših zaposlenih i na taj način imati pomoć u procesu odabira lokacije. Destinik vam daje predlog kako da na najbolji način odaberete pravu lokaciju za vaš idealan tim bilding:


  1. Definišite vaše ciljeve: Definišite prvo šta tačno želite da postignete u vašem kolektivu. Vaši ciljevi će odrediti vrstu aktivnosti u kojima će vaš tim učestvovati, a samim tim vrste aktivnosti će suziti izbor pri odabiru lokacije.

  2. Konsultujte se sa vašim timom: U drugoj fazi bi trebalo da se obratite vašem timu. Saslušajte njihove predloge i želje. Uzmite u obzir da li je neko od vaših zaposlenih invalid ili ima nekih zdravstvenih problema poput alergija i sl. Dosta bitnih informacija možete dobiti koje će vam značiti za dalji proces odabira lokacije.

  3. Savetovanje sa tim bilding agencijom: Kada definišete vaše ciljeve i konsultujete se sa timom, sledeći korak je razgovor sa agencijom koja vam organizuje tim bilding aktivnosti. Ona će, na osnovu vaših informacija, moći da vam preporuči idealno mesto za održavanje vašeg tim bildinga.Comments


Zatražite besplatnu procenu

Popunite kratak formular putem koga ćete nam dati neke osnovne informacije u vezi planiranog team building-a nakon čega spremamo ponudu i kontaktiramo vas u najkraćem mogućem roku.

bottom of page