top of page

O nama

Upoznajte Destinik

Destinik je agencija koja se bavi organizacijom team building događaja. Ono što nas izdvaja od konkurencije je prijateljski pristup, inovativni koncepti i kvalitetna realizacija. Kroz igru, na kreativan način, poboljšavamo poverenje među članovima tima i unapređujemo njihovo funkcionisanje u poslovnom okruženju.

Naš moto je - GRANICE BEZ, jer svakim novim team building-om pomeramo granice kreativnosti, granice motivacije, granice efikasnosti.

Ukoliko vam je motivisan, efikasan i zadovoljan tim željena destinacija, Destinik je vaša lokacija!

Naše AKTIVNOSTI su osmišljene tako da sadržaji budu zanimljivi i izazovni, da odgovarju različitim profilima ličnosti i da utiču na unapređenje sposobnosti koje su neophodne u savladavanju prepreka koje nameće posao.

 

Naš ZADATAK je organizacija nesvakidašnjih događaja u kojima će svaki pojedinac moći da spozna ko je, šta su njegovi ciljevi i kako doći do njihovog ostvarenja.

 

Naš CILJ je da pomognemo preduzećima i kompanijama da kroz autentičan, zabavan i svrsishodan sadržaj unaprede ključne sposobnosti i znanja zaposlenih u cilju ostvarivanja njihovih poslovnih ciljeva.

 

Naša MISIJA je da društveno odgovornim pristupom, unapređenjem veza među ljudima i očuvanjem porodičnih vrednosti doprinesemo razumevanju celokupnog sistema, mesta drugih i sopstvenog mesta u sistemu.

 

Naša VIZIJA je stvaranje čvrsto povezanog i harmoničnog društvenog sistema.

team-v5.jpg
Gradient

Zatražite besplatnu procenu

Popunite kratak formular putem koga ćete nam dati neke osnovne informacije u vezi planiranog team building-a nakon čega spremamo ponudu i kontaktiramo vas u najkraćem mogućem roku.

bottom of page