top of page
  • Writer's pictureDestinik Tim

Šta je team building?


Destinik team building - Beograd, Srbija
Destinik - team building Ada Ciganlija

 

U bukvalnom prevodu na naš jezik to bi značilo “izgradnja tima”.


Možda deluje jednostavno, ali team building je širok koncept sa mnogo različitih aktivnosti. Team building obuhvata sve, od poludnevnih i dnevnih aktivnosti u kompaniji ili van nje, do višednevnih događaja van kompanije, van grada, van svakodnevnice.


Za definiciju iz knjige, okrenimo se Oksfordu. Team building je „akcija ili proces koji dovodi do toga da grupa ljudi efikasno radi zajedno kao tim, posebno putem aktivnosti i događaja osmišljenih da povećaju motivaciju i promovišu saradnju.“


Jednostavno rečeno, team building je svaka aktivnost koju radite sa grupom ljudi kako biste poboljšali njihov timski učinak. To je zapravo team building. Te aktivnosti mogu da variraju od najjednostavnijih do kompleksnih, detaljno planiranih događaja, ali šta god da izaberete istina je da ako provodite vreme sa svojim timom, zaista izgrađujete tim.


Kontaktirajte Destinik tim!


Commenti


Zatražite besplatnu procenu

Popunite kratak formular putem koga ćete nam dati neke osnovne informacije u vezi planiranog team building-a nakon čega spremamo ponudu i kontaktiramo vas u najkraćem mogućem roku.

bottom of page