top of page
  • Writer's pictureDestinik Tim

Šta je sve moguće za samo 20 minuta provedenih u prirodi?


Destinik team building - Beograd, Srbija
Destinik - team building Tara (Zaovinsko jezero)

 

Poznati naučnik i lekar sa Harvarda, Eva Selhub, tvrdi da boravak u prirodi od samo 20 minuta može pomoći u smanjenju nivoa stresa, povećanju fokusa i poboljšanju ukupne produktivnosti zaposlenih.


Outdoor team building podstiče lagani takmičarski duh u timu i čini da se kolege aktivno angažuju u komunikaciji jedni sa drugima.


Angažovanje zaposlenih je ključno za poboljšanje produktivnosti u kancelariji. Štaviše, mnoga istraživanja ukazuju na to da čak jedna trećina zaposlenih napušta posao zbog loše kulture radnog mesta.


Kontaktirajte nas kako bi kroz team building aktivnosti poboljšali vašu poslovnu kulturu i samim tim podigli motivaciju i produktivnost zaposlenih.


Možda će Nacionalni park Tara biti pun pogodak za vas. Proverite...


Destinik, granice bez!

Zatražite besplatnu procenu

Popunite kratak formular putem koga ćete nam dati neke osnovne informacije u vezi planiranog team building-a nakon čega spremamo ponudu i kontaktiramo vas u najkraćem mogućem roku.

bottom of page