top of page
foto-safari-v1-1.jpg

Foto safari

PROSTOR

LOKACIJA

TRAJANJE

SEZONA

Otvoren i zatvoren

Sve lokacije

≈ 2h

Letnja i zimska

Najlepše od sebe stavi na fotografiju

Idealna team building aktivnost za upoznavanje novih lokaliteta. Igra je koncipirana tako da su takmičari podeljeni u timove, na početku dobijaju lokalitete na kojima trebaju da naprave grupnu fotografiju sa određenim zadatkom. Pobednik je ekipa koja prva na uvid pokaže sve tačno napravljene fotografije. Svaki škljoc biće proizvod timskog rada i kreativnosti svakog člana ekipe.

Benefiti: Povezanost, timski rad, motivacija, takmičarski duh, komunikacija, zabava, upravljanje vremenom.

Tipovi aktivnosti

Odabirom jedne od ponuđenih opcija izlistaćete sve aktivnosti iz odabrane kategorije.

Gradient

Zatražite besplatnu procenu

Popunite kratak formular putem koga ćete nam dati neke osnovne informacije u vezi planiranog team building-a nakon čega spremamo ponudu i kontaktiramo vas u najkraćem mogućem roku.

bottom of page