top of page
Ekologija-v1-3.jpg

Ekologija

PROSTOR

LOKACIJA

TRAJANJE

SEZONA

Otvoren

Sve lokacije

≈ 2h

Letnja i zimska

Za buduće generacije

Tema ovag društveno odgovornog team building-a može biti sadnja drveća, čišćenje reke i jezera, čišćenje šume, reciklaža, itd. Steknimo kulturu i navike koje ćemo redovno primenjivati i prenositi na sledeće generacije. Probudimo se i uradimo nešto konkretno za naše okruženje, za prirodu, za našu planetu, za nas i za buduće generacije.

Benefiti: Timski rad, motivacija, komunikacija, rešavanje problema, povezanost, zabava, humanost.

Tipovi aktivnosti

Odabirom jedne od ponuđenih opcija izlistaćete sve aktivnosti iz odabrane kategorije.

Gradient

Zatražite besplatnu procenu

Popunite kratak formular putem koga ćete nam dati neke osnovne informacije u vezi planiranog team building-a nakon čega spremamo ponudu i kontaktiramo vas u najkraćem mogućem roku.

bottom of page